Participació al concurs YCN 2017

Campanya publicitària per la marca de menjars preparats Quorn, en motiu del World Meat Free Day 2017. La idea és crear un challenge per a que la gent comparteixi imatges amb fruites i vegetals als ulls sota el lema “Take a look”, convidant així a que s’interessin en el WMFD i entrin a la pàgina web de la marca Quorn per informar-se.

A part dels pòsters promocionals i el challenge, també incorporem un filtre de snapchat i un photobooth als supermercats, per engrescar des de la gent més jove a la més adulta.